Spolek Propomoc vznikl v roce 2016 jako instituce zaměřující se na organizaci veřejně prospěšných projektů na podporu zvířat (kočky, psy a koně) i osob. Tyto projekty mají upozorňovat na důležitá témata ve společnosti, vyvolávat celospolečenskou diskusi a  upozorňovat na klíčová témata k otevřené debatě.

Spolek pořádá kulturní a společenské akce, kdy se snaží, co nejobjektivněji informovat o společenský důležitých tématech. Spolek si klade za cíl upozorňovat také na globální problematiku v oblasti vzájemné komunikace osob, soužití osob a zvířat. Klíčovým tématem spolku je rovněž aktivní zapojení občanů ČR v otázkách podpory osob i zvířat, rozvinutí dialogu napříč společností a rozvoj kritického myšlení.

Oficiální účel SPOLKU:

- Podpora osob směřující k vytvoření plnohodnotného a harmonického života
- Pomoc a podpora obecně prospěšných projektů, zacílená na veřejnost se zvláštním zřetelem na sociálně vyloučené z majoritní společnosti

Doposud realizované aktivity vedly k upozornění na problemtiku opuštěných zvířat a vzájemnému soužití lidí a zvířat. K tomuto tématu byly uspořádány 3 benefiční společenské a networkingové galavečery, ve kterých došlo k vzájemnému setkání osob z různých oborů, z podnikatelské, státní i neziskové sféry a rozvinutí vzájemného dialogu na téma akutní/ambulantní záchrana života zvířat. Spolek tak uzavírá svůj první okruh činnosti. V následujících okruzích se budeme věnovat klíčových tématům ve společnosti, se zaměřením na osvětovou činnost především u mládeže a mladých dospělých.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.